Kanada Senatosu Organ Toplama ve Organ Kaçakçılığıyla Mücadele Yasasını Geçirdi

Milletvekili Garnett Genuis bugün, Senato tarafından oybirliğiyle, çok partililerin onayıyla kabul edilen S-240 Yasası hakkında Senatör Salma Ataullahjan ile bir basın toplantısı düzenledi. Bill S-240, yurtdışında organ toplama ve organ kaçakçılığı ile ilgili yeni suçlar yaratıyor. Bu Kanun Tasarısı etnik ve dini azınlıklara yeni korumalar sağlayacak – örneğin…

Irwin Cotler Korkunç Ticareti Durdurmayı Amaçlıyor

Epoch Times PARLAMENTO HILL tarafından, Ottawa—Liberal Milletvekili Irwin Cotler, organların isteyerek bağışlandığından emin olmadan insan organları ticareti yapan, organ toplama faaliyetlerine katılan veya organ nakli yaptıranlara yönelik bir yasa tasarısı sundu. Organ nakillerinin görece kolaylaşmasıyla, ölüm kalım meselesi etrafında yeni ve korkunç bir ticaret ortaya çıktı…