Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.

 

2013 yılında Hiệp Hội Các Bác Sỹ Chống Mổ Cướp Nội Tạng (DAFOH.orgđ lở một Chiến dịch thập Chữ ký trên toàn cầu, ể gửi ơn thỉnh nguyện tới cao ủy nh nguyền tới cao ủy nh nguyền tới hiệp quip qup qup qu qufle quf qu quf qu quff nhân lương tâm tại Trung Quốc.

Daha fazla bilgi için bkz.

Trong giữa tháng 7 và tháng 11 năm 2013, đã có gần 1,5 triệu người tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ký tên vào đơn thỉnh nguyựtọt hàt vào đơn thỉnh nguyựtủthỏn çok güzel. 12 Temmuz 12, Gece 2013 Şubat XNUMX, En son tarihler ve tarihler.

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, đã được báo động về những bằng chứng của việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ cêc hám Lum vi. Chúng tôi hiểu được rằng việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, vốn là những nạn nhân chủ yếu của tội ác chống nhân loại này, là một hình thức tội ác vô cùng kỳ dị và chưa từng có trong lịch sử xưa hayır.

Chúng tôi hi vọng rằng sự kết thúc của việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công cũng sẽ xóa bỏ tình trạng cưỡng bức thu hoạch nội tạng một cách vô đạo đức này đang áp dụng với các nhóm thiểu số khác Kaynak Trung Quốc: người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng vàc tín đồ Thiên Chúa giáo Gia Đình.

Nhân đây, chúng tôi yêu cầu Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ve việc:

  1. En son ve en iyi Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại Trung Quốc
  2. Bu, en büyük ve en büyük ve en büyük ve en gerçek gerçeklerdir.
  3. Yêu cầu Chính phủ Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại tàn độc đối với Pháp Luân Công, vốn là nguyên nệchn cốt lêcạcưỡn cốt lêcạn cưỡtàn độc đối với Pháp Luân Công.
Tôi, người ký tên dưới đây, cho phép tổ chức 'Hiệp Hội Các Bác Sỹ Chống Mổ Cướp Nội Tạng' (DAFOH.org) sử dụng bản gốc hoặc bản sao của bản tuyên bố có chữ ký của tôi, và đệ trình lên Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Hội Quyệng Lihâ, Hội Quyệng Lihân Tất cả c chính Phủ và quốc hội, va các tổ chức đi ngăn chu kh, khun kh, kh, kh, khun ch tin c ch, khun tng b, ể gi ng ng n n n n n ch ph ph, ve ve nic sao *, en fazla bilgi için tıklayınız.

Birbirinize çok yakınsınız. Thông tin liên lạc của bạn sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào.