ABD CECC 2023 Yıllık Raporunda Zorla Organ Toplamanın Durdurulması Yasasının Geçmesi Çağrısı

ABD CECC 2023 Yıllık Raporu, Zorla Organ Toplama İşlemini Durdurma Yasasının Kabul Edilmesi Çağrısında Bulundu Çin Kongre-Yürütme Komisyonu (CECC), Çin'deki insan hakları koşulları ve hukukun üstünlüğü konusundaki gelişmelere ilişkin 2023 Yıllık Raporunu yayınladı. Raporda, Zorla Organ Toplanmasını Durdurma Yasası ile ilgili kongre eylemi için öneriler yer alıyor. …