Birleşik Krallık Lordlar Kamarası'na Taşınan Tedarik Yasa Tasarısında Yeni Değişiklik - Zorla Organ Toplama ile Mücadele

İhale Yasa Tasarısında Yeni Değişiklik Birleşik Krallık Lordlar Kamarası'na Taşındı - Zorla Organ Toplamayla Mücadele Tedarik Yasa Tasarısı - Lordlar Kamarası komitesi zorla organ toplama konusunda değişiklik aşamasına geçti. Değişiklik, Birleşik Krallık'ta zorla organ toplanmasını kolaylaştırmada suç ortağı olabilecek şirketlerle yapılan kamu sözleşmelerini engelleyecek. “[Değişiklik] şu şekilde tasarlanmıştır…