VİDEO İZLE: ÇKP'nin Zorla Organ Toplama Üzerine Küresel Konferans

1966'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, “Her insanın doğuştan gelen yaşama hakkı vardır. Bu hak kanunla korunacaktır. Hiç kimse keyfi olarak hayatından yoksun bırakılamaz.” Bununla birlikte, Çin Komünist Partisi sistematik olarak insanları “talep üzerine” infaz ediyor…