Merhamet Aritmetiği

Psişik Uyuşturma: Çin'de Zorla Organ Toplama ve İşkence, Andrew Quist

Merhametin Aritmetiği web sitesi, psişik uyuşma, sözde yetersizlik ve belirginlik etkisi dahil olmak üzere şefkatin önündeki psikolojik engeller konusunda farkındalık yaratır. “Ünlü bir söz şöyle der: “Bir ölüm trajedidir; bir milyon ölüm bir istatistiktir.” Psişik uyuşma nedeniyle, artan sayıda insanla karşılaştığımızda acıya ve kayba duyduğumuz sempati hızla azalır…