Amerikan Kriminoloji Derneği: Çin'deki Organ Tedarik Uygulamasında İnsan Hakları İhlalleri Üzerine Yuvarlak Masa

15 Kasım 2018 Atlanta, Georgia'daki 2018 Amerikan Kriminoloji Derneği yıllık toplantısında, "Çin'de organ tedarik uygulamasında insan hakları ihlalleri" konulu bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Komünizm Kurbanlarını Anma Vakfı'nda Çin Araştırmaları Araştırma Görevlisi Matthew Robertson ve Monmouth Üniversitesi'nde Kriminoloji Profesörü Peter Liu, oldukça ilgilenen bir kişiye sunumlar yaptılar…