Hayfa Ekonomi Şirketi'ne Açık Mektup, Hayfa Belediye Başkanı - Nakil Cerrahı Dong Jiahong ve Çin-İsrail Yüksek Teknoloji Yatırım Zirvesi Yeniden Acil Endişeler

NOT: ETAC, Haifa Economic Corporation'dan Dong Jiahong'un 18-20 Kasım etkinliğine katılmayacağına dair yazılı bir onay aldı. Einat Kalish-Rotem Haifa Belediye BaşkanıHassan Shukri 14Haifa, İSRAİL 3310511 Veya Haifa Economic Corporation'ın Shahaf CEO'suPark MATAMHaifa, İSRAİL 3190500 Ziv TamirMessilaPark MATAMHaifa, İSRAİL 3190500 7 Kasım 2018 Re: “HiChina-Iahong” için Prof. Dong Jiahong'a Daveti Geri Çekin