Seminer – Çin'in Organ Nakli Suistimaline İlişkin Reform Anlatımı: İncelemeye Dayanıyor mu?

Çin'de reform anlatısını, kanıtları ve insan hakları üzerindeki etkilerini inceleyen çevrimiçi bir seminer – 20 Şubat 2018 Konuk konuşmacıların notları ve video zaman kodları: “ÇKP'nin Reform Anlatısı” (0:13) – Louisa Greve, Uluslararası İlişkiler/Asya Uzman “Kanıt” – Matthew Robertson, Araştırma Görevlisi, İnsan Hakları Hukuku Vakfı “Etik” (24:52) – Wendy Rogers, Profesör…