Taiwan förbjuder transplantationsturism

av Minghui.org Taiwan har officiellt förbjudit transplantationsturism. Lagstiftarna ändrade Taiwans lag om transplantation av mänskliga organ den 12 juni 2015 och förbjöd illegal försäljning av organ. Lagen föreskriver vidare att patienter som får organtransplantationer utomlands måste tillhandahålla lagligt bevis på källan till organen för att vara berättigade till medicinsk vård i Taiwan. Organ…