Ethan Gutmann talar till Tjeckiens senat

av Ethan Gutmann – Tjeckiens senat, Prag Från och med 2006 började jag genomföra omfattande intervjuer med kinesisk medicinsk personal, brottsbekämpande personal och över 50 flyktingar från arbetsläger för att sammanställa följande tidslinje för hur massskörd av samvetsfångar utvecklades i Kina. 1994 genomfördes de första organskördarna...