Herr Engel Inledande uttalande om H.Res. 281at Full Committee Markup

Av National Journal WASHINGTON, DC-representant Eliot L. Engel, den ledande demokraten i husutskottet för utrikesfrågor, levererade idag följande kommentarer vid en fullständig utskottsuppmärkning av en resolution som uttryckte oro över rapporter om statligt sanktionerad organskörd i Kina ( H.Res. 281). "Ordförande, tack för att du håller denna viktiga markering..." "Jag stöder också H.Res. 281,...