Insyn i organdonationer: Kinas fall

AV DAVID MATAS Tal vid konferensen International Society of Organ Donation and Procurement, Seoul, Korea, 18 oktober 2015 Inledning Världshälsoorganisationens vägledande princip 1 i de vägledande principerna för transplantation av mänskliga celler, vävnader och organ kräver samtycke från givaren till organborttagning i syfte att transplantera. Vägledande princip 10 kräver spårbarhet...

Missbruk av organtransplantationer i Kina: Vad ska Korea göra?

AV DAVID MATAS Tal vid International Association for Ethical Transplants offentliga forum, Stadshuset, Seoul, Korea, 16 oktober, 2015. Kinas regering har, enligt egen erkännande, tagit fram organ från fångar i stort antal, i strid med internationell etik . Forskning som David Kilgour och jag har gjort har kommit fram till att dessa fångar...