Europeiska kommittén spränger påtvingad organskörd i Kina

NTDTV – 22 mars 2014 En högprofilerad konferens hölls i Bryssel på tisdagen för företrädare för det civila samhället, Europaparlamentet, icke-statliga organisationer, läkare och jurister om organskörd i Kina. "Skandalöst och oacceptabelt" - det är vad Europeiska sociala och ekonomiska kommittén kallar bruket att skörda organ från levande ...

Organskörd i Kina "en skandalös praxis"

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – EESK, PRESSMEDDELANDE nr 20/2014 Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande – EESK, Henri Malosse, öppnade konferensen med titeln "Organskörd i Kina: Europa måste agera nu" som hölls vid EESK i Bryssel . Han ansåg "skandaliskt" att en sådan praxis genomförs av de kinesiska myndigheterna...