Deerpark godkänner resolutionen till stöd för H.Res. 281

AV GITTEL EVANGELIST I TIMES HERALD-RECORD Den 6 oktober blev Town of Deerpark den senaste lokala kommunen att anta en resolution till stöd för H.Res. 281. I parlamentets lagförslag uppmanas Kina att "avsluta bruket av organskörd från fångar, och särskilt från Falun Gong-samvetsfångar och medlemmar av andra religiösa...

Herr Engel Inledande uttalande om H.Res. 281at Full Committee Markup

Av National Journal WASHINGTON, DC-representant Eliot L. Engel, den ledande demokraten i husutskottet för utrikesfrågor, levererade idag följande kommentarer vid en fullständig utskottsuppmärkning av en resolution som uttryckte oro över rapporter om statligt sanktionerad organskörd i Kina ( H.Res. 281). "Ordförande, tack för att du håller denna viktiga markering..." "Jag stöder också H.Res. 281,...