American Society of Criminology: Rundabordssamtal om kränkningar av mänskliga rättigheter i organanskaffning i Kina

15 november 2018 Årsmötet för American Society of Criminology 2018 i Atlanta, Georgia, innehöll ett rundabordssamtal om "Kränkningar av de mänskliga rättigheterna vid organanskaffning i Kina." Matthew Robertson, forskare i Kinastudier vid Victims of Communism Memorial Foundation, och Peter Liu, professor i kriminologi vid Monmouth University, höll presentationer för en mycket intresserad...