Transplantation Profession Standards as a Source of International Law

av David Matas Konferens för ANZSIL – Australia and New Zealand Society of International Law – Wellington Nya Zeeland Bakgrund En kvinna med pseudonymen Annie i mars 2006 gjorde ett offentligt uttalande i Washington DC om att hennes exman hade skördat hornhinnor hos Falunutövare Gong för transplantationer som säljs till utlänningar på...