Regeringsrapporter

USA:s utrikesdepartements rapport 2020 om internationell religionsfrihet: Kina (inkluderar Tibet, Xinjiang, Hong Kong och Macau) 

2020-rapport

Årsrapport 2021: US Commission on International Religious Freedom (USCIRF)

2021-rapport

Det konservativa partiets kommission för mänskliga rättigheter – The Darkness Deepens: The Crackdown on Human Rights in China 2016-2020

RAPPORT 2016-2020

2017 & 2018 US Congressional Commission on China Annual Reports

RAPPORT 2017RAPPORT 2018

Årsrapport för den amerikanska kongresskommissionen för Kina 2016

CECC:s rapport från 2016 rekommenderar kongressen och administrationen pressar Peking för större transparens, efterlevnad av universella standarder och utveckling av rättsstatsprincipen.
LÄS RAPPORTEN

2016 US Commission on International Religious Freedom (USCIRF) rapport

LÄS RAPPORTEN

2016 Konservativa partiets kommission för mänskliga rättigheter – Rapport om organskörd

CPHRC:s nya rapport uppmanar Hennes Majestäts regering att överväga att omedelbart efterlysa en FN-ledd utredningskommission om denna praxis, eller att arbeta med andra regeringar för att upprätta en oberoende, internationell utredning genom andra mekanismer, och att överväga alla andra alternativ för åtgärder för att stoppa påtvingad organskörd av samvetsfångar i Kina.
LÄS RAPPORTEN

2016 års rapport från det konservativa partiets kommission för mänskliga rättigheter

Ny rapport kräver en översyn av regeringens Kinapolitik i ljuset av tillslaget mot mänskliga rättigheter i Kina
LÄS RAPPORTEN

2007 FN – Rapport från den särskilda rapportören om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, Manfred Nowak

”Organskörd har ålagts ett stort antal ovilliga Falun Gong-utövare på en mängd olika platser, i syfte att göra organ tillgängliga för transplantationsoperationer. Vitala organ inklusive
hjärtan, njurar, lever och hornhinnor skördades systematiskt från Falun Gong-utövare på Sujiatansjukhuset, Shenyang, Liaoningprovinsen, med början 2001. Utövarna fick injektioner för att framkalla hjärtsvikt och dödades därför under organinsamlingsoperationerna eller omedelbart därefter. Det rapporteras att anställda vid följande transplantationscenter har angett att de har använt organ från levande Falun Gong-utövare för transplantationer.
LÄS RAPPORTEN