NGO-rapporter

2023 – New York City Bar – Mänsklig organförsörjning: Rapport om etiska överväganden och intrång i organskördsmetoder

LÄS RAPPORTEN

2020 – Victims of Communism Memorial Foundation (VOC) – Organanskaffning och utomrättslig avrättning i Kina: En granskning av bevisen

LÄS RAPPORTEN

2019 – Institute to Research the Crimes of Communism (IRCC) – The Economics of Organ Harvesting in China

LÄS RAPPORTEN

2017 Freedom House-rapport – Kampen om Kinas ande

LÄS RAPPORTEN

2016 års rapport om mänskliga rättigheter för Kina – Gao Zhisheng

LÄS RAPPORTEN

2016/2017 Amnesty International Human Rights Report

LÄS RAPPORTEN

2012 Freedom House-rapport – Freedom In The World: Kina

LÄS RAPPORTEN

2012 Freedom House-rapport – Ursprunget och långsiktiga konsekvenserna av kommunistpartiets kampanj mot Falun Gong

LÄS RAPPORTEN

2002 – DANGEROUS MINDS Politisk psykiatri i Kina idag och dess ursprung i Mao-eran

LÄS RAPPORTEN

HRW 2002-rapport – farlig meditation

Kinas kampanj mot Falun Gong skriven av Mickey Spiegel, forskningskonsult till Asia Division of Human Rights Watch.
LÄS RAPPORTEN

2000 – Amnesty International – Kina: Tillslaget mot Falun Gong och andra så kallade "kättarorganisationer"

LÄS RAPPORTEN

1994 – Human Rights Watch – Organanskaffning och rättslig avrättning i Kina

LÄS RAPPORTEN