Parlamentariska och kongressresolutioner

Jan 2024 – Europaparlamentets resolution om den pågående förföljelsen av Falun Gong i Kina

 • Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att offentligt fördöma missbruk av organtransplantationer i Kina och att använda EU:s globala sanktionsregim för mänskliga rättigheter och nationella sanktionsregimer för mänskliga rättigheter mot alla förövare och enheter som har bidragit till förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina och utomlands.

Maj 2022 – Europaparlamentets resolution om rapporterna om fortsatt organskörd i Kina

 • Europaparlamentet kräver att de kinesiska myndigheterna ger öppet, oinskränkt och meningsfullt tillträde till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och mandatinnehavarna av FN:s råd för mänskliga rättigheter att besöka Xinjiang. Parlamentet ber den kinesiska regeringen att samarbeta med FN-organisationerna i denna fråga. Parlamentet uppmanar FN:s råd för mänskliga rättigheter att prioritera frågan om påtvingad organskörd.

April 2021 – Delstaten Texas antog resolution TX SCR3   

 • Fördömer starkt Kinas praxis med ofrivillig organskörd och uppmuntrar det medicinska samfundet att utbilda texaner om riskerna med att resa till Kina för organtransplantationer för att förhindra att invånare i Texas omedvetet blir inblandade i mord i form av påtvingad organskörd från samvetsfångar.

Maj 2020 – Den belgiska senaten antog resolution S. 7-162   

 • Fördömer det fortsatta bruket att med tvång avlägsna organ från samvetsfångar i Folkrepubliken Kina, särskilt från Falun Gong-anhängare och uigurer.
 • Att uppmuntra USA:s kongress och Arkansas kongressdelegation att arbeta för att stoppa organskörd från samvetsfångar i Folkrepubliken Kina.

Mars 2019 – Resolution från den tjeckiska senaten

 • Uttrycker stöd för Falun Gongs andliga rörelse, kristna, uigurer och tibetaner och oro över deras förföljelse av den kinesiska regimen. Resolutionen uppmanar också den tjeckiska regeringen att uppmana den kinesiska regimen att stoppa förföljelsen av dessa människor, att släppa samvetsfångar, att respektera och ratificera den internationella människorättspakten.

Maj 2018 – Senaten i delstaten Missouri, USA antog resolution SCR 28

 • Efterlyser ett omedelbart slut på bruket av organskörd från alla fångar och samvetsfångar, för att omedelbart få ett slut på den 17-åriga förföljelsen av Falun Gong, och för en oberoende utredning av praxis för organtransplantation i Kina. Resolutionen uppmuntrar också det medicinska samfundet att utbilda människor om riskerna med att resa till Kina för organtransplantationer och samtycker till att vidta åtgärder för att förbjuda inresan för dem som har deltagit i olagligt avlägsnande av mänsklig vävnad och organ.

Feb 2018 – Representanthuset i delstaten Arizona, USA antog en resolution HCM2004.

 • Uppmanar federala lagstiftare att vidta åtgärder genom att inleda en utredning om fenomenet i Kina; anta lagstiftning för att förbjuda amerikanska medborgare från att ta emot organtransplantationer utomlands om källan till organ inte är transparent; och förbjuder läkare inblandade i oetiska organtransplantationer i Kina från att komma in i USA.

Juli 2016 – Europaparlamentets skriftliga förklaring

 • Skriftlig förklaring, enligt artikel 136 i parlamentets arbetsordning, om att stoppa organskörd från samvetsfångar i Kina

Juni 2016 – USA:s representanthus antar enhälligt resolution 343

 • Europaparlamentet uppmanar Folkrepubliken Kinas regering och Kinas kommunistiska parti att omedelbart upphöra med utövandet av organskörd från alla samvetsfångar

Oktober 2014 – Pennsylvanias generalförsamling antog husresolution nr 1052

 • Uppmanar Folkrepubliken Kina att omedelbart upphöra med bruket av påtvingad organskörd från alla fångar, särskilt från Falun Gong-fångar och medlemmar av andra religiösa och etniska minoritetsgrupper

Mars 2014 – Italienska senatens kommission för mänskliga rättigheter antog en resolution

 • Deklarerar att det kinesiska kommunistpartiet har skördat organ från tiotusentals fångar och uppmanar den italienska regeringen att vidta en rad åtgärder mot bruket

Februari 2014 – Representanthuset i delstaten Illinois antog resolution HR0730

 • Fördömer påtvingad organskörd och uppmanar USA:s regering och USA:s president att undersöka organtransplantationer i Kina och vidta alla rimliga åtgärder för att få ett slut på den upprörande praxis att skörda organ från levande Falun Gong-utövare för transplantationer

December 2013 – Europaparlamentets resolution om organskörd i Kina

 • Europaparlamentet uppmanar Folkrepubliken Kinas regering att omedelbart upphöra med bruket av att skörda organ från samvetsfångar och medlemmar av religiösa och etniska minoritetsgrupper