Debatter & motioner

November 2016 – Den australiensiska senaten antog motion – Organanskaffning i främmande länder

Oktober 2016 – Debatt – Storbritanniens underhus diskuterade frågan om påtvingad organskörd i Kina

Oktober 2016 – UK House of Commons Early Day Motion 502 – Påtvingad organskörd i Kina

Februari 2016 – Motion "China: Organ Harvesting" presenteras i den australiensiska senaten

  • Fortsatt oro i samband med praxis att skörda organ från fångar i Folkrepubliken Kina, utöver anklagelser om illegal handel med organskörd i andra delar av Asien och i Europa

November 2014 – Det kanadensiska parlamentets motion som fördömer påtvingad organskörd i Kina

  • Godkänd av den kanadensiska underkommittén för internationella mänskliga rättigheter i den ständiga kommittén för utrikesfrågor och internationell utveckling

Juli 2014 – Uttalande från den australiensiska senaten om påtvingad organskörd

  • Sätt på protokollet att praxis med påtvingad organskörd i länder, inklusive Kina, inte under några omständigheter bör ignoreras

Mars 2013 – Den australiensiska senatens motion godkände utrikesfrågor – Kina – organskörd