Kommentar

Organsmuggling: Varför engagerar sjukvårdspersonal det? – Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics. 2022 jul; 31(3), 368-378.

Av Trevor Stammers

LÄS ARTIKEL

Att döda fångar för transplantationer: Påtvingad organskörd i Kina – Samtalet, 29 juli 2022

By Ali Iqbal, Aliya Khan, Susie Hughes

LÄS ARTIKEL

COVID-19 och transplantationsforskning från Kina: ett etiskt dilemma – Journal of Heart and Lung Transplantation 2020; 39(6): 614-615

Av W. Rogers och J. Lavee

LÄS ARTIKEL

Att slå ner på oetisk forskning: dags för ett moratorium för att publicera kinesisk transplantationsforskning – Journal of Medical Ethics, 2 juli 2020

Av Wendy A Rogers, Angela Ballantyne, Wendy C Higgins, Wendy Lipworth.

LÄS ARTIKEL

Organskördartribunal finner överväldigande mot Kina – Bitter Winter, 15 januari 2019

Av Ruth Ingram

LÄS ARTIKEL

Hur kinesiska läkare som skördar organ kommer undan med mord – Forbes, 8 januari 2019

Av Ewelina U. Ochab

LÄS ARTIKEL

Utställande kroppar – spelar deras ursprung någon roll? – St Mary's University

Av Trevor Stammers

LÄS ARTIKEL