ETAC Training Series: Rollen av foton och videor som bevis på kränkningar av mänskliga rättigheter

Spridningen av smartphones och sociala medier har ökat medvetenheten om händelser som annars skulle kunna bli orapporterade. Men eftersom digitala data är lätta att manipulera, kan det vara svårt, för att inte säga omöjligt, att använda dessa bilder som bevis. Även bilder som visar avskyvärda brott, om de inte kan verifieras, kan vara till liten nytta för juridiska...