Gemensamt ståndpunktsuttalande av ETAC och australiensiska advokater för mänskliga rättigheter om handel med vävnadsbrott i Modern Slavery Act 2018 (NSW)

Gemensam ståndpunkt – Australian Lawyers for Human Rights (ALHR) och International Coalition To End Transplant Abuse in China (ETAC) Avsnitt 32 Handel med vävnader i Modern Slavery Act 2018 (NSW) Bakgrund Detta är ett gemensamt ställningstagande som representerar de samlade åsikterna för Australian Lawyers for Human Rights (ALHR) och den internationella koalitionen för att...

INLÄGGNING – Utredning om människohandel och organtransplantationsturism – Australiens regeringsutredning

INLÄGGNING från EOP:s Australian Advocacy and Initiatives Committee (AAIC) AUSTRALIAN GOVERNMENT UNDERSÖKNING – Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defense and Trade – Enquiry in Human Organ Trafficking and Organ Transplant Tourism VISA/LADDA NED FULLSTÄNDIG INLÄMNING Submissioning_Human Organ Transplantation Tourism Om Australian Advocacy and Initiatives Committee Executive...

UNDERLÄGGNING – STATUS FÖR DEN MÄNSKLIGA RÄTTIGHETEN TILL RELIGIONS- ELLER TROSFRIHET – Australisk regeringsutredning

INLÄGGNING från EOP:s Australian Advocacy and Initiatives Committee (AAIC) AUSTRALIAN GOVERNMENT ENQUIRY – Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defense and Trade – Statusen för den mänskliga rätten till religions- eller trosfrihet VISA/LADA ner FULLSTÄNDIG INLÄGGNING Submission_TheHumanBeliefOfAAIC Sammanfattning Submission_TheHumanBeliefOfAAIC Sammanfattning för möjligheten att göra denna inlämning och...