Canadian Transplant Ethics – Anmärkningar av David Matas

Canadian Transplant Ethics (Anmärkningar förberedda för leverans vid Canadian Bioethics Society Conference, Banff Alberta, 24 maj 2019) Av David Matas Canadian Society of Transplantation och Canadian Society of Nephrology utvecklade 2010 ett policyuttalande om organhandel och transplantationsturism. Dess syfte var att skapa ett enhetligt och konsekvent tillvägagångssätt genom att...

Engagera Kina med kanadensiska värderingar – David Kilgour

ENGAGERA KINA MED KANADENSISKA VÄRDERINGAR Notes for Hon. David Kilgour, JD för International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC), Canadian International Council Forum Alt Hotel, Ottawa 8 maj 2019, kl. 7 __________________________________________________________________________ Wei Jingsheng från Overseas Chinese Democracy Coalition noterar att "The Constitution of the Chinese Communist Partiet säger mycket tydligt: ​​"...

Belgien antar lagstiftningsreform för att bekämpa organturism

Lagförslag antogs enhälligt Den 2 april 2019 har folkhälsokommissionen i det belgiska federala parlamentet enhälligt godkänt lagförslaget om kriminalisering av kommersiell organhandel och organturism. Detta lagförslag hänvisar direkt till Europaparlamentets resolution från 2013: "I dess resolution från december 2013 (2013/2981 (RSP)) och i dess skriftliga förklaring från juli ...

Australian Parliamentary Report – Compassion, Not Commerce: An Enquiry into Human Organ Trafficking and Organ Transplant Tourism

Compassion, Not Commerce: An Enquiry into Human Organ Trafficking and Organ Transplant Tourism (Hämta hela rapporten) Human Rights Sub-Committee Representantenhusets gemensamma ständiga kommitté för utrikes frågor, försvar och handel (se utdrag nedan) Underkommitténs syn 2.73 Underkommittén -Utskottet erkänner den allvarliga karaktären av anklagelserna om organhandel i Kina. De…

Den tjeckiska senaten antar resolution angående den ihållande kränkningen av religionsfriheten i Kina

Senatsresolutionen uttrycker stöd för Falun Gongs andliga rörelse, kristna, uigurer och tibetaner och oro över deras förföljelse av den kinesiska regimen. Resolutionen uppmanar också den tjeckiska regeringen att uppmana den kinesiska regimen att stoppa förföljelsen av dessa människor, att släppa samvetsfångar, att respektera och ratificera...

Prof Wendy Rogers får NHRMRC Ethics Award

Australiens toppfinansieringsorgan för medicinsk forskning, National Health and Medical Research Council (NHMRC) – höll sitt tvååriga Research Excellence Awards denna vecka. Wendy Rogers, professor i klinisk etik vid Macquarie University, Australien, och ETAC:s rådgivande kommittéordförande, tilldelades det prestigefyllda etikpriset. NHMRC:s Ethics Award uppmärksammar framstående australiensare för deras bidrag till...

BMJ Open: Världens första studie kräver massindragning av 400 kinesiska organtransplantationspapper

  Se och ladda ner BMJ OPEN-rapporten här – "Efterlevnad av etiska standarder i rapporteringen av donatorkällor och etikgranskning i fackgranskade publikationer som involverar organtransplantation i Kina: en omfattningsgranskning". Mediebevakning: The Guardian – Uppmaning om att dra tillbaka 400 vetenskapliga artiklar med rädsla för organ som kom från kinesiska fångar.

ETAC pressmeddelanden för den oberoende domstolen för påtvingad organskörd av samvetsfångar i Kina

Oberoende tribunal för påtvingad organskörd av samvetsfångar i Kina Susie Hughes – verkställande direktör, medgrundare Kinatribunalen har initierats av International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC), en internationell ideell organisation, med huvudkontor i Australien och nationella kommittéer i Storbritannien, USA, Kanada, Nya Zeeland...

American Society of Criminology: Rundabordssamtal om kränkningar av mänskliga rättigheter i organanskaffning i Kina

15 november 2018 Årsmötet för American Society of Criminology 2018 i Atlanta, Georgia, innehöll ett rundabordssamtal om "Kränkningar av de mänskliga rättigheterna vid organanskaffning i Kina." Matthew Robertson, forskare i Kinastudier vid Victims of Communism Memorial Foundation, och Peter Liu, professor i kriminologi vid Monmouth University, höll presentationer för en mycket intresserad...

"Vi ska inte vara medskyldiga" - Taiwans läkare, advokater och utbildare gör offentliga förklaringar

VI SKA INTE VARA MEDFÖLJANDE Deklaration mot organsmuggling och påtvingad organdonation för transplantation av medicinsk personal. Vi är en grupp medicinska yrkesverksamma och utbildare för medicinska skolor Under de senaste tjugo några åren har ihållande och trovärdiga bevis på statligt sponsrad organhandel, påtvingad/ofrivillig organdonation för transplantation och till och med skörd av levande organ har fortsatt...