Uyghur-tribunalens offentliga utfrågningar tillkännagavs: 4–7 juni

Ett datum för Uyghur-tribunalens offentliga utfrågningar har meddelats. Uyghurtribunalen är en oberoende folktribunal, som leds av Sir Geoffrey Nice QC, som utreder Kinas påstådda folkmord och brott mot mänskligheten mot uigurer, kazaker och andra turkiska muslimska befolkningar – www.uyghurtribunal.com Under fyra dagar och åtta sessioner har Uyghurtribunalen kommer att intervjua expert...

DAVID MATAS TALAR PÅ DEN INTERNATIONELLA SOCIETY FÖR ORGANDONATION OCH UPPHANDLING – GENEVE, SCHWEIZ

AV DAVID MATAS Anmärkningar förberedda för leverans vid International Society for Organ Donation and Procurement (ISODP), 7 september 2017, Genève, Schweiz Forskning som jag och andra har gjort har lett till slutsatsen att Kina har varit involverat i utbredda, långvariga högvolymer missbruk av organtransplantationer som fortsätter än i dag. Källorna till…

ETHAN GUTMANN TALAR PÅ BRIEFING I PARLAMENTETS HUS, AUSTRALIEN

AV ETHAN GUTMANN En genomgång via Skype i Australiens parlamentshus i Canberra. Även om jag uppskattar din inbjudan, kan det vara tråkigt att lyssna på någon på Skype, så jag ska fatta mig kort. För tre år sedan vittnade jag i Canberra om hur den påtvingade organskörden av samvetsfångar utvecklades från en handfull uiguriska politiska...

KIRURG VITTA – HUS OF ORIEACHTAS, IRLAND

Enver Tohti Bughda är en kinesisk kirurg som utförde en organskördningsoperation på 1990-talet och gav vittnesmål för den gemensamma kommittén för utrikesfrågor och handel och försvar – Houses of Orieachtas, Dublin, Irland. (rulla ner för att se videofilmer av vittnesmålet) Mina damer och herrar: Tack så mycket för denna möjlighet att...

2016 — KONGRESSIONENS VERKANDE KOMMISSIONEN FÖR KINA ÅRSRAPPORT

Utdrag relaterade till organskörd i Kina: Huang Jiefu, en högre kinesisk hälsotjänsteman, meddelade i slutet av 2014 att skörden av organ från avrättade fångar helt skulle upphöra den 1 januari 2015, men han karakteriserade senare dödsdömda som medborgare som var berättigade att ge samtycke till organdonation. I november 2015 bekräftade Huang återigen...

ATT STÄMMA DE SOM DÖDAR FALUN GONG FÖR SINA ORGEL

AV DAVID MATAS Presentation för European Conference on Ethics, Religion & Philosophy, 5 juli, 2016, Brighton Storbritannien. Denna konferens väcker frågorna, "vad är rättvisa och varför söker vi den?" Svaren på dessa frågor beror på sammanhanget. När man avgör vad som är rättvisa passar inte en storlek alla. Jag närmar mig dessa frågor...

DAVID KILGOUR TALAR I EUROPAPARLAMENTET

ANMÄRKNINGAR FÖR ANMÄRKNINGAR OM NY UPPDATERING OM 'BLODIG SKÖRD' OCH 'SLAKTET' Hon. David Kilgour, JD European Parliament, Bryssel 29 juni, 2016 I minst 15 år över hela Kina har det förekommit regimsanktionerad plundring och handel med de vitala organen hos samvetsfångar – överväldigande från utövare av Falun Gong, men även tibetaner, uigurer och hus...

ORGELSKÖRDNING: EN UNDERSÖKNING AV EN BRUTAL ÖVNING

AV ETHAN GUTMANN, FÖRFATTARE TILL SLAKTkommittén för utrikesfrågor Utfrågning: Underkommittén för Afrika, global hälsa, globala mänskliga rättigheter och internationella organisationer, och underkommittén för Europa, Eurasien och nya hot 2:00, 23 juni 2016 i Rum 2200, Rayburn House Office Building: "Organ Harvesting: An Examination of a Brutal Practice" ► SE WEBCAST...

PARTIETS PROVGRUND: Senaste trender i kinesisk organskörd av samvetsfångar

AV ETHAN GUTMANN Konferensen "Uyghur Struggle for Human Rights". Europaparlamentet, Bryssel, 22 oktober 2015 Mitt mål idag är att presentera några viktiga nya bevis om statligt kontrollerad organskörd av politiska och religiösa dissidenter i Kina. Jag börjar med en kort genomgång av vad vi vet. Sedan ska jag kontrastera det med hur den kinesiska kommunisten...

Tvångsskörd och handel med mänskliga organ

Av Ethan Gutmann genomgång av den walesiska nationalförsamlingen 26 november 2014 / Foto av Si Gross För dem som ägnar sig åt primär forskning om organskörd av samvetsfångar i Kina, kommer denna utfrågning i slutet av ett särskilt olycksbådande år. Winter såg den dödliga kollapsen av två års västerländsk medicinskt engagemang...

Utfrågning vid nationalförsamlingen för Wales

"En sak som Wales kan göra är att säga till sina egna transplantationspersonal: Ingen kontakt med kinesiska transplantationspersonal. Säg till kinesiska transplantationsspecialister: Ingen tillgång till walesiska transplantationsspecialister förrän det finns ett erkännande, inte bara ansvar i framtiden, utan ansvar från det förflutna.” – David Matas Foto: David Kilgour, Ethan Gutmann & David...

Avslöjande i Kina om dödandet av Falun Gong för deras organ

av David Matas Briefingssession för brittiska parlamentet 25 november 2014 / Walesiska nationalförsamlingens briefing 26 november 2014 / Foto av Roger Luo Jag har blivit ombedd att ta upp nya utvecklingar kring dödandet av Falun Gong för deras organ. Allt eftersom tiden går och missbruket av organtransplantationer i Kina fortsätter, ökar takten i nya...

Protokollet om människohandel och transplantationsturism

av David Matas Förberedd för ett sidoevenemang till konferensen för statsparter, Wien, Österrike. Omfattar protokollet om människohandel i konventionen om gränsöverskridande organiserad brottslighet transplantationsturism? Det är en fråga jag vill ta upp. Mitt svar på den frågan är ja. Men att få det svaret kräver lite...

Etiska normer och missbruk av kinesiska organtransplantationer

AV DAVID MATAS Deputeradekammaren, Rom, Italien Jag skrev en rapport med David Kilgour i juni 2006 som drog slutsatsen att samvetsfångar i Kina, utövare av den andligt baserade övningen Falun Gong, dödades för sina organ som såldes till höga priser till transplanterade patienter. Vi producerade en…

Herr Engel Inledande uttalande om H.Res. 281at Full Committee Markup

Av National Journal WASHINGTON, DC-representant Eliot L. Engel, den ledande demokraten i husutskottet för utrikesfrågor, levererade idag följande kommentarer vid en fullständig utskottsuppmärkning av en resolution som uttryckte oro över rapporter om statligt sanktionerad organskörd i Kina ( H.Res. 281). "Ordförande, tack för att du håller denna viktiga markering..." "Jag stöder också H.Res. 281,...

Uppdatering och nästa steg: Dödandet av Falun Gong för deras organ

Reviderade kommentarer till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 19 mars 2014, Bryssel, Belgien av David Matas. Jag vill i detta föredrag ta upp tre ämnen: bevisen om dödandet av Falun Gong för deras organ; den senaste utvecklingen och nästa steg för att bekämpa missbruk av organtransplantationer i Kina. Bevis på att jag är advokat i...

Fråga om Kinas påtvingade organskörd från Falun Gong togs upp vid UNHRC

Av Omid Ghorishi, Epoch Times | 31 mars 2014 Den kinesiska regimens makabra praxis att döda Falun Gong-utövare för deras organ togs upp inför FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève nyligen av Vancouver-baserade Lawyer's Rights Watch Canada. När Vani Selvarajah från Advokat talade vid en session som granskade UNHRC:s rapport om Kinas mänskliga rättigheter...

Europeiska kommittén spränger påtvingad organskörd i Kina

NTDTV – 22 mars 2014 En högprofilerad konferens hölls i Bryssel på tisdagen för företrädare för det civila samhället, Europaparlamentet, icke-statliga organisationer, läkare och jurister om organskörd i Kina. "Skandalöst och oacceptabelt" - det är vad Europeiska sociala och ekonomiska kommittén kallar bruket att skörda organ från levande ...

David Kilgours tal till Israels Knesset

17 februari 2014 Ärade ledamöter av Knesset, tillåt mig att tacka er för välkomnandet till den nyligen gjorda delegationen från Kanada. Besöket och vår premiärministers tal till Knesset rapporterades brett i vårt land. Tillåt mig att upprepa fyra utdrag från talet: "Kanada stöder Israel i grunden för att det är...

Ethan Gutmanns vittnesbörd – "Mänskliga rättigheter i Kina"

House International Relations Committees underkommitté för Afrika, globala mänskliga rättigheter och internationella operationer Onsdagen den 19 april 2006, 10:30 2172 Rayburn House Office Building. Herr ordförande, tack för att du bjudit in mig att ge ett bidrag till kommitténs mycket viktiga arbete. För ungefär två månader sedan hörde din kommitté representanter för Google, Microsoft, Yahoo och Cisco...