International Society for Heart and Lung Transplantation Issues Policy angående transplantationsmissbruk i Kina

International Society for Heart and Lung Transplantation Issues Policy angående transplantationsmissbruk i Kina Klicka HÄR för att läsa hela policyförklaringen ISHLT Policy Statement kan också hittas i deras avsnitt om standarder och riktlinjer. International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) utfärdade en policy angående transplantationsetik och transplantations...

Europaparlamentets resolution om rapporterna om fortsatt organskörd i Kina

Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2022 om rapporter om fortsatt organskörd i Kina (2022/2657(RSP)) Klicka HÄR för att se resolutionen Europaparlamentet, – med beaktande av sina tidigare resolutioner om förbindelserna mellan EU och Kina, – med beaktande av till sin resolution av den 12 december 2013 om organskörd i Kina[1], – med beaktande av...

Internationell advokatbyrå Global Rights Compliance Publicera juridisk rådgivningsrapport och policyriktlinjer – SKADA INGEN

Internationell advokatbyrå Global Rights Compliance Publicera juridisk rådgivningsrapport och policyriktlinjer, "DO NO HARM: Mitigating Human Rights Risks When Interacting with International Medical Institutions & Professionals in Transplantation Medicine". Vi är glada över att kunna meddela publiceringen av den juridiska rådgivningsrapporten och policyriktlinjerna, "Do No Harm: Mitigating Human Rights Risks When...

Öppet brev – 65 icke-statliga organisationer uppmanar FN:s särskilda rapportörer att vidta ytterligare åtgärder

Öppet brev – 65 icke-statliga organisationer uppmanar FN:s särskilda rapportörer att vidta ytterligare åtgärder Ett gemensamt öppet brev undertecknat av 65 icke-statliga organisationer har skickats till de 12 FN:s särskilda rapportörer och människorättsexperter som utfärdade en gemensam korrespondens till den kinesiska regeringen förra året angående trovärdiga bevis om tvång organskörd riktad mot specifika religiösa,...

Storbritanniens tillägg förbjuder kommersiell organturism: Bekämpning av Kinas påtvingade organskörd

Onsdagen den 30 mars 2022 antog Storbritanniens underhus en regeringsstödd ändring av Health and Care Bill för att förbjuda kommersiell orgelturism till Kina, såväl som andra länder globalt. Tillägget, som sannolikt kommer att bli lagstiftning i slutet av april 2022, innebär att det kommer att vara olagligt för brittiska medborgare...

American Journal of Transplantation STUDY – Kirurger dödade "donatorer" för organborttagning

Execution by organ procurement: Breaching the dead donor rule in China Matthew P. Robertson och Dr Jacob Lavee The American Journal of Transplantation LÄS PAPPEREN HÄR – https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ajt.16969 MEDIA TÄCKNING INKLUDERAR https://www.afr.com/world/asia/surgeons-executed-chinese-prisoners-for-organs-anu-study-20220404-p5aam0 https://www.nationalreview.com/corner/study-chinese -läkare-avrättade-fångar-genom-organ-borttagning/ SAMMANFATTNING Regeln om döda givare är grundläggande för transplantationsetik. Regeln säger att organanskaffning inte får...

CMA: Fördömer organskörd i Kina och stöder föreslagen lagstiftning

UTTALANDE: CMA stöder föreslagen lagstiftning för att kriminalisera tvång av organdonation och transplantation Läs uttalandet på CMA:s webbplats HÄR Ottawa – 21 mars 2022 – Canadian Medical Association (CMA) är djupt upprörd över pågående rapporter om organhandel som riktar sig till minoritetsbefolkningar i Kina. Senaste rapporter från Kinatribunalen och...

Pressmeddelande: Kina ger ett "otillräckligt" och "vilseledande" svar på FN:s korrespondens om påtvingad organskörd

Kina ger ett "otillräckligt" och "vilseledande" svar på FN:s korrespondens om påtvingad organskörd. Bevisbaserade farhågor som tagits upp av nio FN:s (FN) särskilda rapportörer som avfärdats som "tillverkade" och "förtalande" av Kina. International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC), Victims of Communism Memorial Foundation (VOC) och China Aid Association (CA) säger Kinas svar...

FN:s experter på särskilda förfaranden släpper pressmeddelande om påtvingad organskörd i Kina

UPPDATERING: Hela korrespondensen till den kinesiska regeringen har nu släppts. Läs det här – https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26382 Den 14 juni 2021 utfärdade FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter ett pressmeddelande där det tillkännagavs att en korrespondens hade utfärdats till Kina angående anklagelser om påtvingad organskörd från Falun Gong-utövare,...

Storbritanniens parlaments logotyp

UK Medicines and Medical Devices Act 2021 inkluderar den första brittiska lagstiftningen för att bekämpa påtvingad organskörd

En ändring av organinsamlingen av läkemedels- och medicinska utrustningsförslaget i Storbritannien gick igenom båda kamrarna med statligt stöd. Lagförslaget gav möjlighet att förhindra delaktighet till påtvingad organskörd inom den brittiska medicinindustrin. Före detta lagförslag, varken förordningarna om mänsklig vävnad (kvalitet och säkerhet för mänsklig tillämpning) eller...

Banbrytande transplantationskirurger Gå med i ETAC:s internationella rådgivande kommitté

ETAC håller på att bli välkänt för sina ansträngningar att öka medvetenheten om och få ett slut på den illegala skörden och handeln med mänskliga organ. För att lyckas i denna satsning är det avgörande att ETAC engagerar sig effektivt med det internationella transplantationssamfundet. Vi är därför glada att kunna meddela att transplantationskirurger Prof David McGiffin och...

Policy: Att bygga en folkhälsorespons på missbruk av organtransplantationer i Kina

Bygger en folkhälsorespons på missbruk av organtransplantationer i Kina Datum: 24 oktober 2020 | Policynummer: 202010 Abstrakt Organtransplantationer i Kina har utförts på begäran under de senaste två decennierna trots den nästan fullständiga frånvaron av organdonationer under större delen av denna period. Medan den kinesiska regeringen uppger att den slutade skörda organ från avrättade...

Freedom United gör ett offentligt uttalande om påtvingad organskörd i Kina

FREEDOM UNITED OFFENTLIGT UTTALANDE OM TVÅNGAD ORGANSKÖRDNING I KINA juni 2020 Freedom United är världens största antimoderna slaverigemenskap som arbetar för att få ett slut på modernt slaveri i alla dess former. Freedom United fördömer organhandel och påtvingad organskörd, i Kina och runt om i världen. Freedom United stöder det arbete som utförs av International...

Världens första rapport som avslöjar "systematisk förfalskning och manipulation" av Kinas officiella frivilliga organdonationsdata

Rättsmedicinsk analys av organdonationsdata kastar störande ljus över Kinas påtvingade organskördsbrott I dag har publiceringen av den första vetenskapliga analysen av Kinas officiella organdonationsdata funnit att Kina är skyldigt till "systematisk förfalskning och manipulation av officiella organtransplantationsdatauppsättningar. ” Resultaten av analysen är de senaste...

British Medical Association allvarligt oroad över påtvingad organskörd i Kina

Pressmeddelande utfärdat av British Medical Association – 18 juni 2019 – LÄS RELEASE Som svar på publiceringen av den slutliga domen från Independent Tribunal angående påtvingad organskörd från samvetsfångar i Kina (China Tribunal),1 Dr John Chisholm, BMA ordförande för medicinsk-etiska kommittén, sade: "Vi är allvarligt oroade över den dom som meddelades ...

APPG om människohandel och modernt slaveri – uttalande om statligt sanktionerad organhandel av fångar i Folkrepubliken Kina

Storbritanniens parlamentariska grupp för alla partier för människohandel och modernt slaveri har släppt ett ställningstagande om den statligt sanktionerade organhandeln av fångar i Kina. Fullständigt uttalande nedan: Den brittiska parlamentariska gruppen för alla partier för människohandel och modernt slaveri var bekymrad över att läsa Kinatribunalens rapport, som leds av Sir Geoffrey Nice...

Hamid Sabi – Advokat till Kinatribunalen talar till FN:s råd för mänskliga rättigheter – täckt av över 70 medier

Mr Hamid Sabi – Advokat till Kinatribunalen talade till FN:s råd för mänskliga rättigheter den 24 september 2019. (Footage från UN live feed och Ingenieurs du Monde.) NEDAN – Se fulltexttal och täckning i över 70 media. Fullständig taltext Mr. Vice President Durban-deklarationen "bekräftar det brådskande...