JHLT Artikel: Transplantation Ethics and Forced Organ Harvesting

Perspektivartikel publicerad i Journal of Heart and Lung Transplantation Transplant Ethics and Forced Organ Harvesting Klicka HÄR för att läsa hela artikeln. I den här Perspective-artikeln kommenterar författarna det senaste uttalandet från International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) angående transplantation etik. Artikeln drar slutsatsen att detta...

American Journal of Transplantation STUDY – Kirurger dödade "donatorer" för organborttagning

Execution by organ procurement: Breaching the dead donor rule in China Matthew P. Robertson och Dr Jacob Lavee The American Journal of Transplantation LÄS PAPPEREN HÄR – https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ajt.16969 MEDIA TÄCKNING INKLUDERAR https://www.afr.com/world/asia/surgeons-executed-chinese-prisoners-for-organs-anu-study-20220404-p5aam0 https://www.nationalreview.com/corner/study-chinese -läkare-avrättade-fångar-genom-organ-borttagning/ SAMMANFATTNING Regeln om döda givare är grundläggande för transplantationsetik. Regeln säger att organanskaffning inte får...

Över 70 civilsamhällesorganisationer uppmanar till medsponsring av US Stop Forced Organ Harvesting Bill från 2021

I juni 2021 uppmanade över 70 organisationer att samsponsra den tvåpartiska Stop Forced Organ Harvesting Act från 2021. Husets lagförslag HR1592 sponsras av rep. Chris Smith (R-NJ) och rep. Tom Suozzi (D-NY) och senatens lagförslag S.602 sponsras av senator Tom Cotton (R-AR) och senator Chris Coons (D-DE). Läs hela…

FN:s experter på särskilda förfaranden släpper pressmeddelande om påtvingad organskörd i Kina

UPPDATERING: Hela korrespondensen till den kinesiska regeringen har nu släppts. Läs det här – https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26382 Den 14 juni 2021 utfärdade FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter ett pressmeddelande där det tillkännagavs att en korrespondens hade utfärdats till Kina angående anklagelser om påtvingad organskörd från Falun Gong-utövare,...

Medkänslans aritmetik

Psychic Numbing: Forced Organ Harvesting and Torture in China av Andrew Quist

Webbplatsen Arithmetic of Compassion ökar medvetenheten om psykologiska hinder för medkänsla, inklusive psykisk bedövning, pseudoineffektivitet och framträdande effekt. "Ett berömt talesätt säger: "En död är en tragedi; en miljon dödsfall är en statistik." På grund av psykisk bedövning avtar vår sympati för lidande och förlust hastigt när vi presenteras för ett ökande antal...

Offentligt uttalande från Human Rights Law Foundation om missbruk av organtransplantationer i Kina

Följande är Human Rights Law Foundations offentliga uttalande om kränkande organtransplantationspraxis i Kina — 2018 Sedan år 2000 har Folkrepubliken Kina engagerat sig i statsledda ansträngningar för att industrialisera sitt system för organanskaffning och transplantation. Detta har inneburit en mängd intensiva ansträngningar för att modernisera sitt transplantationssystem, tillhandahålla...

INLÄGGNING – Utredning om människohandel och organtransplantationsturism – Australiens regeringsutredning

INLÄGGNING från EOP:s Australian Advocacy and Initiatives Committee (AAIC) AUSTRALIAN GOVERNMENT UNDERSÖKNING – Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defense and Trade – Enquiry in Human Organ Trafficking and Organ Transplant Tourism VISA/LADDA NED FULLSTÄNDIG INLÄMNING Submissioning_Human Organ Transplantation Tourism Om Australian Advocacy and Initiatives Committee Executive...

ETHAN GUTMANN TALAR PÅ BRIEFING I PARLAMENTETS HUS, AUSTRALIEN

AV ETHAN GUTMANN En genomgång via Skype i Australiens parlamentshus i Canberra. Även om jag uppskattar din inbjudan, kan det vara tråkigt att lyssna på någon på Skype, så jag ska fatta mig kort. För tre år sedan vittnade jag i Canberra om hur den påtvingade organskörden av samvetsfångar utvecklades från en handfull uiguriska politiska...

UNDERLÄGGNING – STATUS FÖR DEN MÄNSKLIGA RÄTTIGHETEN TILL RELIGIONS- ELLER TROSFRIHET – Australisk regeringsutredning

INLÄGGNING från EOP:s Australian Advocacy and Initiatives Committee (AAIC) AUSTRALIAN GOVERNMENT ENQUIRY – Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defense and Trade – Statusen för den mänskliga rätten till religions- eller trosfrihet VISA/LADA ner FULLSTÄNDIG INLÄGGNING Submission_TheHumanBeliefOfAAIC Sammanfattning Submission_TheHumanBeliefOfAAIC Sammanfattning för möjligheten att göra denna inlämning och...

OFFENTLIGT UTTALANDE OM TVÅNGAD ORGANSKÖRDNING I KINA – RAOUL WALLENBERG CENTRUM FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Följande är Raoul Wallenberg Center for Human Rights offentliga uttalande om påtvingad organskörd i Kina — 2017 Det statligt sanktionerade organplundrandet riktar sig särskilt mot den mest utsatta gruppen i Kina, och särskilt att peka ut Falun Gong är ett stående angrepp mot mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och Kinas internationella fördragsåtaganden. I ett ord,…

VÄRDIG FÖR KINESKA TRANSPLANTERINGSPROFESSIONELLA OCH HÄLSOFUNKTIONER

AV DAVID MATAS Kinesiska transplantationspersonal och hälsotjänstemän har ansträngt sig för att vara engagerade i internationella transplantationsevenemang. Den kinesiska regeringens talesman Huang Jiefu och andra var aktiva deltagare i The Transplantation Society Congress i Hongkong i augusti 2016 och Vatikanen sponsrade påvliga vetenskapsakademins toppmöte om organhandel och transplantation...

2017 FREEDOM HOUSE RAPPORT "KAMPEN OM KINA'S ANDE" INKLUSIVE TVÅNGAD ORGANSKÖRDNING

I kapitlet "Pengaspåret: Utgifter, exploatering och organskörd", säger rapporten, "Det är i samband med avhumaniserande propaganda, allvarliga övergrepp i häkte och ekonomiska incitament som den ultimata formen av ekonomisk exploatering har rapporterats: dödandet av Falun Gong-fångar och utvinningen av deras organ som ska säljas på...

ETHAN GUTMANN FÅR NOMINERING TILL NOBELS FREDSPRIS 2017

AV SLUTFÖRANDE AV ORGEL/PRESSMEDDELANDE För undersökande journalistik och förespråkande av ett bättre Kina har Ethan Gutmann nominerats till Nobels fredspris. 2004 avslöjade Gutmanns bok Losing the New China amerikanska företags maskopi i konstruktionen av Kinas kontrollerade internet och bidrog till kongressens korsförhör av de juridiska företrädarna för Yahoo, Microsoft,...

MEDIETÄCKNING AV VATIKAN ORGAN TRAFICKING SUMMIT

    Pressbevakning Läs mediarapporter med Vatikanens organsmugglingstoppmöte BMJ – Vatikanen möter ramaskri för att ha bjudit in kinesisk tjänsteman till organtoppmöte CTV NEWS – Gnistor flyger när Vatikankonferensen utmanar Kina om organ som skördats från fångar DAGLIG POST – Vatikanraden när Kina bjöd in till organtransplantationsmöte BBC – Vatikanen försvarar...

INSIDERDETALJER OM KINA ORGELSKÖRDNING

AV EPOCH TIMES En utländsk patient får en livsförlängande organtransplantation på ett kinesiskt sjukhus. Han känner sig tacksam och frågar en sjukhuspersonal vem donatorn var så att han kan tacka och betala tillbaka. Men ingen på sjukhuset – inte ens transplantationsläkaren – känner till donatorns identitet. Innan sitt flyg hem är patienten...