Nytt ändringsförslag till upphandlingspropositionen flyttats till det brittiska överhuset – bekämpning av tvångsskörd av organ

Nytt ändringsförslag till procurement Bill flyttat till Storbritannien House of Lords – Combatting Forced Organ Harvesting Procurement Bill – House of Lords-kommitténs ändring om påtvingad organskörd. Ändringen skulle blockera brittiska offentliga kontrakt med företag som kan vara delaktiga i att underlätta påtvingad organskörd. "[Ändringen] är utformad för att...