Mordet i Kina på samvetsfångar för deras organ: rökande vapen – kommentarer av David Matas

The Killing in China of Prisoners of Conscience for their Organs: Smoking Guns av David Matas Individuella ögonblicksbilder av missbruk av organtransplantationer i Kina och försök till mörkläggning kan inte visa volym eller skala eller omfattning av missbruket. Ändå kan dessa individuella ögonblicksbilder ge insikter om att en beskrivning av den övergripande situationen...