Storbritanniens tillägg förbjuder kommersiell organturism: Bekämpning av Kinas påtvingade organskörd

Onsdagen den 30 mars 2022 antog Storbritanniens underhus en regeringsstödd ändring av Health and Care Bill för att förbjuda kommersiell orgelturism till Kina, såväl som andra länder globalt. Tillägget, som sannolikt kommer att bli lagstiftning i slutet av april 2022, innebär att det kommer att vara olagligt för brittiska medborgare...

Studenter för Falun Gong – Offentligt uttalande om påtvingad organskörd

Studenter för Falun Gong – Offentligt uttalande Studenter för Falun Gong stödjer den internationella koalitionen för att stoppa transplantationsmissbruk i Kina och vårt gemensamma mål att få ett slut på den omänskliga handlingen med påtvingad organskörd på Kinas fastland. Under de senaste 20 åren har det kinesiska kommunistpartiet systematiskt skördat organ...