American Journal of Transplantation STUDY – Kirurger dödade "donatorer" för organborttagning

Avrättning genom organanskaffning: Brott mot regeln om döda donatorer i Kina Matthew P. Robertson och Dr Jacob Lavee LÄS PAPETET HÄR – https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ajt.16969 MEDIETÄCKNING INKLUDERAR https:/ /www.afr.com/world/asia/surgeons-executed-chinese-prisoners-for-organs-anu-study-20220404-p5aam0 https://www.nationalreview.com/corner/study-chinese-doctors-executed- fångar-för-organ-borttagning/ SAMMANFATTNING Regeln om döda givare är grundläggande för transplantationsetiken. Regeln säger att organanskaffning inte får påbörjas förrän donatorn är både...