Senatets lagförslag S-223, en lag om ändring av strafflagen och lagen om skydd för immigration och flykting (handel med mänskliga organ)

Senatens lagförslag S-223, en lag om ändring av strafflagen och lagen om skydd för immigration och flykting (handel med mänskliga organ), antog den tredje behandlingen av senaten i Kanadas parlament och den första behandlingen i underhuset. Denna lag ändrar strafflagen för att skapa nya brott i samband med människohandel...