De urskiljbara intervjuerna: Professor Russell Strong – Skörd av mänskliga organ i Kina

Professor Russell Strong är en världskänd transplantationskirurg som banade väg för levertransplantationstekniker som nu används över hela världen och räddade otaliga liv. Under hela sin framstående karriär märkte han en märklig vägran från kinesiska institutioner och praktikanter att förbinda sig att avstå från organskörd. Till slut fruktar professor Strong att hans tekniker och hans yrke...