Pressmeddelande: Kina ger ett "otillräckligt" och "vilseledande" svar på FN:s korrespondens om påtvingad organskörd

Kina ger ett "otillräckligt" och "vilseledande" svar på FN:s korrespondens om påtvingad organskörd. Bevisbaserade farhågor som tagits upp av nio FN:s (FN) särskilda rapportörer som avfärdats som "tillverkade" och "förtalande" av Kina. International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC), Victims of Communism Memorial Foundation (VOC) och China Aid Association (CA) säger Kinas svar...