Tjeckiska parlamentet antar resolution som fördömer den kinesiska regimens förföljelse av Falun Gong

Efter att ha hört vittnesmål från offer för våldsam förföljelse från det kinesiska kommunistpartiet (KKP), Kina-experter och representanter från icke-statliga organisationer, antog den tjeckiska framställningskommittén vid deputeradekammaren en resolution som uppmanade KKP att: omedelbart stoppa förföljelsen av Falun Gong och att villkorslöst frige alla orättvist fängslade Falun Gong-fångar...

ETAC Training Series: Business & Human Rights – An Important Focus for Advocacy

Modernt slaveri är ett viktigt område av opinionsbildning som inkluderar organhandel. Att förstå skyldigheterna i "försörjningskedjan" för universitet, sjukhus, medicinska institutioner och företag är avgörande för att kräva ansvarighet och rättvisa. Denna presentation och frågor och svar fokuserar på följande: – Vilka är FN:s riktlinjer för affärs- och mänskliga rättigheter och hur hänger de ihop...