Uyghur-tribunalens offentliga utfrågningar tillkännagavs: 4–7 juni

Ett datum för Uyghur-tribunalens offentliga utfrågningar har meddelats. Uyghurtribunalen är en oberoende folktribunal, som leds av Sir Geoffrey Nice QC, som utreder Kinas påstådda folkmord och brott mot mänskligheten mot uigurer, kazaker och andra turkiska muslimska befolkningar – www.uyghurtribunal.com Under fyra dagar och åtta sessioner har Uyghurtribunalen kommer att intervjua expert...