ETAC pressmeddelanden för den oberoende domstolen för påtvingad organskörd av samvetsfångar i Kina

Oberoende tribunal för påtvingad organskörd av samvetsfångar i Kina Susie Hughes – verkställande direktör, medgrundare Kinatribunalen har initierats av International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC), en internationell ideell organisation, med huvudkontor i Australien och nationella kommittéer i Storbritannien, USA, Kanada, Nya Zeeland...