Den kanadensiska senaten godkänner ett lagförslag för att bekämpa organskörd och organhandel

Idag höll MP Garnett Genuis en presskonferens med senator Salma Ataullahjan om lagförslaget S-240, som just har antagits av senaten med enhälligt, multi-partisan samtycke. Bill S-240 skapar nya brott när det gäller organskörd och organhandel utomlands. Detta lagförslag kommer att ge nytt skydd till etniska och religiösa minoriteter – som de som...