Independent People's Tribunal har inrättats för att undersöka påtvingad organskörd i Kina

En oberoende domstol för att utreda påtvingad organskörd från samvetsfångar i Kina har inrättats som ett initiativ från den internationella koalitionen för att stoppa transplantationsmissbruk i Kina (ETAC). Tribunalen och kommer att undersöka om några brott har begåtts av statliga eller statligt godkända organ/organisationer i Kina angående påtvingade...