Offentligt uttalande från Uyghur Human Rights Project (UHRP) om påtvingad organskörd i Kina

Följande är Uyghur Human Rights Projects offentliga uttalande som stöder en push för att upphöra med påtvingad organskörd i Kina – 2018 Till vem det kan beröra: Detta brev är till stöd för arbetet i den internationella koalitionen för att stoppa transplantationsmissbruk i Kina (ETAC). Uyghur Human Rights Project (UHRP) tror på ETAC:s ansträngningar...