Den enda frågan Xi Jinping inte vill svara på vid sitt första besök i USA

AV DAFOH Washington, 24 september 2015 — Kommer Xi Jinping att avsluta den pågående påtvingade organskörden av Falun Gong, de kristna, katolikerna, tibetanerna och andra religiösa grupper och minoritetsgrupper i Kina? Påven Franciskus beskrev handeln med organ som ett brott mot mänskligheten och krävde ett slut på den omoraliska praktiken. Xi Jinping är i...