USA:s kongress fördömer organskörd i Kina med ny resolution

Av Epoch Times har kongressen infört en resolution som skulle fördöma det kinesiska kommunistpartiet för att ha skördat organ från samvetsfångar. Om det går igenom en omröstning, skulle H.Res.343 vara första gången som den amerikanska kongressen offentligt tar upp just detta övergrepp i Kina, som forskare har karakteriserat som ett av landets...

Dödandet av Falun Gong för deras organ: Vad är nytt

av David Matas Presenterad för ett offentligt forum, University of South Australia, Adelaide, 28 juni, 2015 Jag vill fokusera på sju nya utvecklingar. Det finns ny lagstiftning i Italien och Taiwan, en studie av föreslagen lagstiftning i södra Australien, en kommande konferens i Kina, påtvingad blodprovning av Falun Gong-utövare som inte är föremål för...