Ethan Gutmann talar till Tjeckiens senat

av Ethan Gutmann – Tjeckiens senat, Prag Från och med 2006 började jag genomföra omfattande intervjuer med kinesisk medicinsk personal, brottsbekämpande personal och över 50 flyktingar från arbetsläger för att sammanställa följande tidslinje för hur massskörd av samvetsfångar utvecklades i Kina. 1994 genomfördes de första organskördarna...

Senatens lagförslag: Italien kritiserar Kinas organplundring

Av Vincenzo Cassano, Epoch Times Den italienska senaten har godkänt ett lagförslag som skulle införa hårda straff mot individer som medvetet handlar med mänskliga organ. I sin diskussion om förslaget före omröstningen fokuserade senatorerna sin upprördhet på Kinas organtransplantationssystem, som de sa har lett till det organiserade mordet på tiotals...