Att arbeta med Kina: USA måste trycka tillbaka mot Kinas växande dominans

Av David Kilgour | David vs. David Diplomater, politiker och företagsledare förbiser ibland att Kina är dess folk, kulturer och historia långt mer än dess icke-valda regering. Kritiken många av oss hemma och utomlands riktar sig mot partistatsstyrningen, inte de långmodiga medborgarna. Mao förblir den övergripande styrelseikonen. Jung Chang och...