Journalister och läkare avslöjar och fördömer organskörd i Kina ytterligare

AV MINGHUI.ORG Påtvingad organskörd av Falun Gong-utövare har fått mer och mer uppmärksamhet från journalister, läkare och människorättsaktivister, som ett resultat av utövarnas ihärdiga gräsrotsansträngningar för att öka medvetenheten. Exposéer av detta brott mot mänskligheten har nyligen dykt upp i en ny bok och i artiklar i American Journal of Transplantation och New York Post...