Uppdatering om siffror – Organtransplantationer och källor i Kina

av David Matas Anmärkningar förberedda för en parallell- och posterpresentation till World Trade Congress, San Francisco, Kalifornien, USA, 29 juli 2014) Hur många organtransplantationer sker varje år i Kina? Vilka är källorna till dessa organ? David Kilgour och jag, i en rapport som publicerades först i juli 2006 och sedan i januari...

Organanskaffning från avrättade fångar i Kina

Av American Society of Transplantation och American Society of Transplant Surgeons Organanskaffning från avrättade fångar i Kina fördöms internationellt, men denna praxis fortsätter med oförminskad styrka under 2014. Detta trots upprepade tillkännagivanden från kinesiska myndigheter om att konstruktiva åtgärder har vidtagits för att överensstämma med till accepterade etiska standarder. Även om det är enhälligt...