Ledande transplantationsläkare i Kina omnämnd i fallet "Transplantationsmissbruk".

Av Epoch Times Media rapporterar i Kina om en domstol som dömer 12 personer för "missbruk av organtransplantationer" har en gåta. En viktig figur i Kinas medicinska etablissemang som är känd för att vara inblandad i den påtvingade organskörden från Falun Gong-utövare nämns som nyckelfiguren i transplantationsringen, men rapporterna gör det inte...