Europa övergår till att förbjuda orgelhandel över hela världen

Av Epoch Times Ett officiellt europeiskt representativt organ har utfärdat en ny konvention som förbjuder handel med mänskliga organ och uppmanar alla länder att underteckna den och kriminalisera praxis och straffa förövare. Konventionen, kallad "Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ" antogs av Europarådets kommitté...