Undersökningsrapport om hur den kinesiska regimen använder den tidigare vice hälsoministern Huang Jiefu för att dölja sina oetiska metoder för organanskaffning

Förord ​​I. Ovanliga egenskaper hos Kinas organtransplantationsoperationer efter år 2000 1. Extremt korta väntetider 2. Gott om donatororgan av hög kvalitet 3. Drastisk ökning av antalet organtransplantationer II. Använda avrättade fångar för att dölja den verkliga källan till organ i Kina 1. Från rutinförnekande till att erkänna "mycket isolerade fall" av utvinning av organ...